poniedziałek, 20 marca 2017

Kolejność wykonywania działań

Zaczniemy od czegoś, wydaje się, oczywistego. Ile wynosi wynik działania:

2+2*2 = ?

Jeśli nie znasz reguł matematyki rządzących tym przypadkiem, to odpowiesz 8. Jeśli znasz, odpowiesz 6. :) Jak było?

Reguły, według których należy postępować w tym i w innych przypadkach określa 

kolejność wykonywania działań

Najpierw działania w nawiasach,
dalej potęgi i pierwiastki,
następnie mnożenie i dzielenie,
na koniec dodawanie i odejmowanie.

Spróbuj zastosować powyższe reguły i wpisz w komentarzu swój wynik w następującym przypadku:

5+5:5+5*5+5 = ?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz